درباره  شرکت ناودیس راه

شرکت ناودیس راه در زمینه خدمات مدیریتی، اجرایی، مهندسی و پشتیبانی پروژه‌های راه، خطوط ریلی، ‌پل، تونل، ساختمان‌های مسکونی و صنعتی،‌ سد، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و خطوط انتقال آب،‌ نفت و گاز و... فعالیت دارد.

 ارسال پیام به  شرکت ناودیس راه