درباره  مهندس مرضیه نورانی (بهداشت حرفه ای)

زمینه فعالیت خانم مهندس مرضیه نورانی ( کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای)

سوابق کاری:

 •  انجام پروژه های مرتبط با رشته تحصیلی در کاشان، یزد و تهران (به مدت سه سال)
 • تدریس در مقطع کاردانی بهداشت حرفه ای و کارشناسی مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه ای (8 سال و 2 ماه)
 • مشاوره بهداشت حرفه ای خانه سلامت شرکت آبفا کاشان (6سال )
 • کارشناس HSE شرکت تولیدی دنیای مس- در حال حاضر
 • تدریس در دانشکده پیراپزشکی ابرکوه- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (5 سال و 2 ماه)
 • تدریس دانشجویان کاردانی بهداشت حرفه ای
 • تدریس دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط
 • تدریس دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای
 • راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارآموز بهداشت حرفه ای
 • استاد مشاور فرهنگی دانشکده پیراپزشکی ابرکوه
 • کارشناس استعداد درخشان و المپیاد دانشکده پیراپزشکی ابرکوه
 • رابط بحران دانشکده پیراپزشکی ابرکوه
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی ابرکوه
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی ابرکوه

تألیف و ترجمه:

 • گردآوری کتاب الکترونیکی مهم ترین نکات تستی بهداشت حرفه ای برای متقاضیان کنکور کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای
 • گردآوری کتاب الکترونیکی مهم ترین نکات برگرفته از کتب مرجع در کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
 • گردآوری کتاب نکات مهم شیمی برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مقالات:

 • همکاری در طرح مصوب مرکز EDC یزد با عنوان بررسی و مقایسه ویژگی تدریس اثربخش ازدیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • مجری طرح مصوب مرکز طب کار یزد با عنوان بررسی تأثیر دو نوع مداخله آموزشی با روش ایمیل و سخنرانی در وضعیت بدنی (پوسچر) کارمندان در شعب بانک ملت شهرستان یزد
 • نویسنده مسئول مقاله چاپ شده در مجله IJRM یزد (ISI) با عنوان

 تماس با  مهندس مرضیه نورانی (بهداشت حرفه ای)

 ارسال پیام به  مهندس مرضیه نورانی (بهداشت حرفه ای)

مهندس مرضیه نورانی (بهداشت حرفه ای)

 تماس با  مهندس مرضیه نورانی (بهداشت حرفه ای)

 کلمات کلیدی

مهندس مرضیه نورانی (بهداشت حرفه ای)
ارتباط با مهندس مرضیه نورانی (بهداشت حرفه ای)

عنوان باکس

متن باکس