درباره  شرکت نوژاتک

شرکت نوژاتک محصولات و خدمات خود را در حوزه های زیر ارائه می نماید: - تصفیه آب خانگی: فیلتر حذف نیترات آب NeTech-A، فیلتر حذف نیترات آب NxTech-B - تصفیه آب صنعتی: دستگاه تصفیه آب حوضچه های پرورش ماهی FNTech-A، دستگاه تصفیه آب حوضچه های پرورش ماهی FNTech-b، دستگاه تصفیه آب حوضچه های پرورش ماهیFNTech-C

 تماس با  شرکت نوژاتک

 ارسال پیام به  شرکت نوژاتک