درباره  مهندس رضا رستمی (بهداشت حرفه ای)

  • انجام مشاوره بهداشت حرفه ای و ممیزی داخلی صنایع با ده سال سابقه کار مرتبط
  • طراحی سیستم های روشنایی عمومی داخل ساختمان و محوطه و معابر
  • آنالیز پیامد حوادث با استفاده از نرم افزارهای تخصصی ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • مشاوره و آموزش نرم افزارهای تخصصی بهداشت حرفه ای
  • بررسی حوادث ناشی از کار و ریشه یابی آنها
  • آموزش مباحث مختلف ایمنی (حریق، برق، ارتفاع و...)
  • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • طراحی سایت پلان HSE

 ارسال پیام به  مهندس رضا رستمی (بهداشت حرفه ای)

ارتباط با مهندس رضا رستمی (بهداشت حرفه ای)

عنوان باکس

متن باکس