درباره  مهندس امید هدایت

کارشناس ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، فعال در حوزه

  • استقرار سیستم مدیریت HSE
  • مشاوره ایمنی و بهداشت
  •  تالیف و تدوین HSE Plan
  • ارزیابی ریسک و ارائه راهکار 
  • ممیزی سیستم مطابق Iso45001
  • مشاوره و طراحی سیستم های آتش نشانی دستی و اتوماتیک
  • برگزاری کلاس های آموزشی در حوزه ایمنی و بهداشت(ایمنی برق، کار در ارتفاع، ایمنی انبار، ارگونومی، آتش نشانی و اطفا حریق)
  • شناسایی عوامل زیان آور شغلی 
  • برگزاری طب کار 
  • اخذ گواهی نامه های فنی و ایمنی مطابق با الزامات قانونی اداره کار و مرکز بهداشت 

 تماس با  مهندس امید هدایت

 ارسال پیام به  مهندس امید هدایت

مهندس امید هدایت
ارتباط با مهندس امید هدایت

عنوان باکس

متن باکس