درباره  شرکت تعاونی نوین پاک بهداشت جهانیان

شرکت تعاونی نوین پاک بهداشت جهانیان در زمینه تولید مواد اولیه شوینده و بهداشتی فعالیت دارد. محصولات شرکت: - کوکونات (لورآمید) - تگزاپن صدفی - کوکوامیدو پروپیل بتائین - سویامید - بهدامین - تترا سدیم پیرو فسفات - ایزوتیازولینون

 ارسال پیام به  شرکت تعاونی نوین پاک بهداشت جهانیان