درباره  شرکت تولیدات پاک سم ایرانیان

شرکت تولیدات پاک سم ایرانیان در زمینه تولید انواع سموم دفع آفات نباتی و گیاهی فعالیت دارد. این شرکت به عنوان یکی از تخصصی ترین واحدهای تولید کننده سموم دفع آفات نباتی و گیاهی خدمات خود را ارائه می دهد. محصولات شرکت: - حشره کش: اتیون، ایندوکساکارب، پاکویدور (ایمیداکلوپراید)، پاکبوش (پرمترین)، پیری پروکسی فن و... - علف کش: اکسی فلورفن، ای پی تی سی، استوکلر، اگزادیازون، بوتاکلر و... - قارچ کش: تبوکونازول، پنکونازول، پروپیکونازول، دیفنوکونازول و... - کنه کش: گارد (آبامکتین)، بروموپروپیلات، پروپارژیت، فن پیروکسی میت و...

 ارسال پیام به  شرکت تولیدات پاک سم ایرانیان