درباره  گروه پرهام

شرکت فراوردانه مهر( گروه پرهام ) در سال 1391 با هدف تولید نهاده های کشاورزی با کیفیت داخلی و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه با پشتوانه نیروهای متخصص تولید و فنی و فروش اقدام به تولید محصولات کودی با توجه به وضعیت کشاورزی و خاک های ایران و نیاز غذایی گیاهان نموده است.ثمره ی این تلاشها، افزایش کمی و کیفی محصولات مختلف کشاورزی در سراسر ایران بوده که زمینه را برای توسعه جغرافیایی فعالیت های پرهام، ارتباط بیشتر با کارشناسان و کشاورزان و گسترش فعالیت در ارائه محصولات مختلف کشاورزی فراهم آورده است. محصولات پرهام: - پودری: هیومیک اسید، ریزمغذی، کودسم ها، نیترات ها، سولفات ها، آمینو اسید، جلبک دریایی،و.... - ژله ای: اکستراژل( پتاس بالا ) k50، اکستراژل( فسفر بالا )p52، اکستراژل( اوره فسفات )NP،و.... - مایع: هیومیک اسیدها، اصلاح کننده آب و خاک، ماکرو، ماکرو ثانویه، میکرو، آمینو اسیدها، مقاوم کننده گیاهی، کودکامل ویژه گیاه، و... - پیش کشت: پلت مرغی، هیومیک گرانول، میکرو معدنی، گوگرد گرانوله، پودر استاتر، سولفات ها، و....