درباره  شرکت پایا مبدل

ماموریت شرکت پایا مبدل، توانمندسازی مستمر شرکت های توزیع برق، نفت و پتروشیمی، شهرداری ها، و مصرف کنندگان بخش خصوصی جهت بیشترین بهره وری از ترانسفورماتور، روشنایی LED و راهکارهای مداوم هوشمندسازی شبکه سراسری برق کشور است. محصولات شرکت: - ترانسفورماتورهای پایا مبدل - چراغ های LED خیابانی - چراغ های LED اداری و صنعتی

 ارسال پیام به  شرکت پایا مبدل