درباره  شرکت پایش صنعت غرب

شرکت پایش صنعت غرب در زمینه های تأمین تجهیزات حفاظت فردی (چشم، صورت، بدن)، حفاظت در برابر سقوط، گازسنج ها و... فعالیت دارد. خدمات شرکت: - ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریت در حوزه HSE - ارزیابی کمی و کیفی ریسک و شناسایی مخاطرات - طرح ریزی واکنش در شرایط اضطراری - مشاوره، طراحی‌ و اجرای سیستم های ایمنی - تأمین تجهیزات: تجهیزات حفاظت تنفسی (حفاظت چشم و صورت تجهیزات حفاظت در برابر سقوط، حفاظت بدن، حفاظت پا، حفاظت دست و بازو و حفاظت سر و گردن)، تجهیزات ایمنی کار با برق (دستکش ایمنی عایق برق، کفش ایمنی عایق برق و...)، تجهیزات ارگونومیک، تجهیزات سنجش و ارزیابی، گاز سنج و سیستم‌های اعلان و اطفاء حریق

 ارسال پیام به  شرکت پایش صنعت غرب

شرکت پایش صنعت غرب
سامانه گفتگوی آنلاین با شرکت پایش صنعت غرب

عنوان باکس

متن باکس