درباره  شرکت پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)

شرکت پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)، اولین شرکت بومی در استان یزد است که با دارا بودن کادر متخصص و تجهیزات مناسب اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات، در زمینه پایش وضعیت ارتعاشی، انجام کلیه امور مربوط به تحقیقات و آموزش و اجرا با محوریت پایش وضعیت ارتعاشی و عیب یابی ماشین آلات و استقرار سیستم های نوین نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف فعالیت دارد.

 رزومه و کاتالوگ  شرکت پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)

 ارسال پیام به  شرکت پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)