درباره  شرکت پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)

شرکت پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)، اولین شرکت بومی در استان یزد است که با دارا بودن کادر متخصص و تجهیزات مناسب اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات، در زمینه پایش وضعیت ارتعاشی، انجام کلیه امور مربوط به تحقیقات و آموزش و اجرا با محوریت پایش وضعیت ارتعاشی و عیب یابی ماشین آلات و استقرار سیستم های نوین نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف فعالیت دارد.

 ارسال پیام به  شرکت پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)

شرکت پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)

 حوزه فعالیت

 کلمات کلیدی

شرکت پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)
ارتباط با شرکت پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)

عنوان باکس

متن باکس