درباره  شرکت پورنام

شرکت پورنام در زمینه سـدسازی، آبیـاری و زهکشی، راه سازی، ابنیه و ساختمان و ساخت نیروگاه های برقابی فعالیت می کند. خدمات شرکت: - سدسازی: اجرای سدهای خاکی، بتنی و حفاری تونل های انحراف آب و بنــد های انحرافی - آبیاری و زهکشی: احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و لایروبی شبکه های آبیاری و سواحل رودخانه ها - و...