درباره  شرکت مهندسی پدیده تهویه آذر

شرکت مهندسی پدیده تهویه آذر خدمات ذیل را ارائه می دهد: - خدمات HSE: مدیریت ایمنی و بهداشت در صنایع، کارخانجات و پروژه های عمرانی، مشاوره و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب، طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بیمارستانی - تهویه مطبوع: اجرای کانال، فلنج، فلاشینگ، دودکش صنعتی، شوتینگ زباله و... - و...

 ارسال پیام به  شرکت مهندسی پدیده تهویه آذر