درباره  شرکت رادایران

مجموع فعالیت های شرکت رادایران شامل دو بخش می باشد: در بخش اول به صورت تخصصی در زمینه طراحی و مشاوره و ساخت انواع مبدل های حرارتی و برودتی شامل: کویل هایی به صورت پره و لوله، تجهیزات سردخانه ای و کندانسورهای هوایی و خنک کننده های روغن و کنوکتورهای گرمایی و انواع کندانسورهای تبخیری و سیستم خنک کننده مشغول هستند. در بخش دوم: کار طراحی و فروش انواع اواپراتور یونیت ها و کندانسینگ یونیت های سردخانه ای آمونیاکی و فریونی و درب شیشه ای یخچالی و کندانسورهای تبخیری و ایرکولرهای صنعتی و انواع محصولات در 32 کارخانه این شرکت را انجام می دهد. محصولات شرکت: - کویل های پره و لوله - مبدل های پوسته و لوله رادایران - تجهیزات و سیستم های سردخانه ای - کویل اسپیرال رادایران