درباره  مهندس رحمان پرویزی (ایمنی صنعتی)

آقای رحمان پرویزی کارشناس ایمنی صنعتی دارای بیش از ده سال سابقه ی کار تخصصی بعنوان بازرس ایمنی و مسئول ایمنی در صنایع مختلف بهره وری کارکنان مختلف شرکت ها(حداقل 15% رشد نسبت به سال گذشته آن) از طریق آموزش موثر و مستمر و پیاده سازی دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشند.

 تماس با  مهندس رحمان پرویزی (ایمنی صنعتی)

 ارسال پیام به  مهندس رحمان پرویزی (ایمنی صنعتی)

مهندس رحمان پرویزی (ایمنی صنعتی)

 تماس با  مهندس رحمان پرویزی (ایمنی صنعتی)

 کلمات کلیدی

ارتباط با مهندس رحمان پرویزی (ایمنی صنعتی)

عنوان باکس

متن باکس