درباره  شرکت مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا

شرکت مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا، فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمینه های مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسی ترافیک و مهندسی راه آغاز کرد و در ادامه ، دامنه فعالیت های خود را به سایر زمینه های مرتبط حرفه ای گسترش داد. خدمات شرکت شامل: - محیط زیست، اقتصاد، انرژی و حمل و نقل( ارزیابی و اثر سنجی زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی طرح ها و پروژه های حمل و نقل و راه، بهینه سازی مصرف انرژی در حمل و نقل، طرح های توجیهی فنی و اقتصادی ) - ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل( مطالعات امکان سنجی و توجیه پدافند غیر عامل، طراحی مفهومی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی ) - ایمنی ترافیک( ایمنی ترافیک مناطق شهری، ایمنی ترافیک جاده ای، ممیزی ایمنی، طراحی و مکان یابی علایم افقی و عمودی، ایمن سازی معابر و تقاطع ها) - مهندسی ترافیک - و....

 ارسال پیام به  شرکت مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا