درباره  مهندس موسی رجبی (ایمنی و آتشنشانی)

زمینه فعالیت آقای مهندس موسی رجبی (کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث):

 • آتش نشان درجه 1در آتش نشانی شهرداری بویین زهرا از سال 1395 تاکنون
 • معاونت ایستگاه آتش نشانی شهرداری بویین زهرا از سال 1397 تاکنون
 • فرمانده عملیات آتش نشانی شهرداری بویین زهرا از سال 1397 تاکنون
 • رئیس آتش نشانی شهرک صنعتی کاسپین 1از سال 1397 تاکنون
 • رئیس آتش نشانی شهرک صنعتی کاسپین 2 از سال 1399 تاکنون
 • کارشناس آتش نشانی در شرکت طلائیه داران میمون دژ (خدمات ایمنی و آتش نشانی) از سال 1396 تاکنون
 • مسئول ایمنی اداره کار در شرکت طلائیه داران میمون دژ (خدمات ایمنی و آتش نشانی) از سال 1399 تاکنون

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 1. گذراندن دوره فرماندهی تیم عملیاتی به مدت 20 ساعت در (استانداری قزوین-جهاد دانشگاهی قزوین)
 2. گذراندن دوره اطفاء حریق و نجات در ساختمان های بلند به مدت 12ساعت در (استانداری قزوین- جهاد دانشگاهی قزوین)
 3. گذراندن دوره اصول و پیشگیری بروز و گسترش حریق به مدت 16ساعت در (استانداری قزوین- جهاد دانشگاهی قزوین)
 4. گذراندن دوره آبرسانی در عملیات اطفاء حریق به مدت 13ساعت در (استانداری قزوین- جهاد دانشگاهی قزوین)
 5. گذراندن دوره تکنیک های تهویه و تخلیه در آتش نشانی به مدت 28 ساعت در (استانداری قزوین- جهاد دانشگاهی قزوین)
 6. گذراندن دوره تجسس و نجات شهری به مدت 8 ساعت در (استانداری قزوین-جهاد دانشگاهی قزوین)
 7. گذراندن دوره توان بخشی آتش نشانان به مدت 16ساعت در (استانداری قزوین- جهاد دانشگاهی قزوین)
 8. گذراندن دوره نردبان ها و نحوه کارکرد آنها به مدت 12ساعت در ( استانداری قزوین- جهاد دانشگاهی قزوین)
 9. گذراندن دوره نجات در فضاهای بسته به مدت 20 ساعت در (استانداری قزوین- جهاد دانشگاهی قزوین)
 10. و...

لوح های تقدیر:

 • دریافت لوح تقدیر به مناسبت روز آتش نشان و رئیس ایستگاه نمونه (سال 1398) استاندار قزوین
 • دریافت لوح تقدیر به علت خدمات در بحران سیل آقچه مزار (سال 1398) فرماندار بویین زهرا
 • دریافت لوح تقدیر به عنوان آتش نشان نمونه (سال 1398) شهردار بویین زهرا
 • دریافت لوح تقدیر به مناسبت روز آتش نشان (سال 1398) فرماندار بویین زهرا
 • دریافت لوح تقدیر به دلیل عملکرد مناسب در اطفاء حریق (سال 1398) نیروگاه برق شهید رجائی
 • دریافت لوح تقدیر به علت خدمات در بحران سیل آقچه مزار و فتح آباد (سال 1397) رئیس هلال احمر، رئیس شورا و شهردار بویین زهرا
 • و...

 ارسال پیام به  مهندس موسی رجبی (ایمنی و آتشنشانی)

مهندس موسی رجبی (ایمنی و آتشنشانی)
ارتباط با مهندس موسی رجبی (ایمنی و آتشنشانی)

عنوان باکس

متن باکس