درباره  آموزشگاه فنی و تخصصی رایان

آموزشگاه فنی و تخصصی رایان در سال 1388 تأسیس شده است و در زمینه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ایمنی و بهداشت فعالیت می نماید.

 ارسال پیام به  آموزشگاه فنی و تخصصی رایان