درباره  رضا یاوری

  • نویسنده کتاب زباله ها چشمک می زنند (نظام آراستگی)
  • طراح مدل بلوغ HSE
  • مدرس دوره ای HSE
  • ممیز و ارزیاب و مشاور سیستم های مدیریتی ایمنی و محیط زیست

 تماس با  رضا یاوری

 ارسال پیام به  رضا یاوری

رضا یاوری

 حوزه فعالیت

 تماس با  رضا یاوری

 کلمات کلیدی

رضا یاوری
ارتباط با رضا یاوری

عنوان باکس

متن باکس