درباره  شرکت خدماتی ریزه کار

شرکت خدماتی ریزه کار، در سال 1389 دایر گردیده است. این شرکت ارائه دهنده انواع خدمات نظافت منازل، نظافت راه پله، نظافت شرکت و ادارات و... و همچنین خدمات سمپاشی حشرات موذی از جمله سوسک، کنه، ساس، موش و... می باشد.

 ارسال پیام به  شرکت خدماتی ریزه کار

شرکت خدماتی ریزه کار
ارتباط با شرکت خدماتی ریزه کار

عنوان باکس

متن باکس