درباره  شرکت سبز جنوب امیر ارسام

شرکت سبز جنوب امیر ارسام در زمینه واردات کودهای ارگانیک و شیمیایی فعالیت دارد. این شرکت با دارا بودن نمایندگی چند شرکت اروپایی برتر در زمینه واردات NPK، اسید آمینه، هیومیک اسید، جلبک دریایی و کود آهن خدمات خود را ارائه می دهد. محصولات شرکت: - بهبود دهنده خاک: humic Gro، انتی سالت South Green Anti Salt، اوریکس هیوم، هیومیک اسید و فولویک اسید - ترکیبات ارکانیگ ویژه: کود ماهی، کود مرغی و لیگنو اکتیواتور - محرک رشد: Amino GroO و ACTIVE GRo - عناصر کم مصرف: کمپلکس South Green، کلسیم South Green، بُر South Green و... - و...

 ارسال پیام به  شرکت سبز جنوب امیر ارسام