درباره  شرکت سهند کود پایتخت ایرانیان

شرکت سهند کود پایتخت ایرانیان در زمینه تولید انواع کودهای آلی ارگانیک کشاورزی، غنی شده طیور اعم از گرانول و پلیت شامل کودهای آلی کمپوستی و گوگرد معدنی و صنعتی و استفاده از گوگرد معدنی و صنعتی، کود سوپر فسفات ساده و هر نوع مواد آلی اورگانیکی، کود کامل آلی گرانوله، پلیت مرغی، ریز مغزی از جمله کودهای ترکیبی، کودهای تک عنصری، کود مخصوص ذرت و ....و فروش انواع نهال فعالیت دارد.

 ارسال پیام به  شرکت سهند کود پایتخت ایرانیان