درباره  مشهد ساج پویا

شرکت مشهد ساج پویا با حدود یک دهه فعالیت مستمر، هم اکنون در زمره ی شرکت های برتر آب و فاضلاب کشور شناخته می شود. ساختار مدیریتی این شرکت همواره در تلاش بوده است که به صورت پویا و نظام مند، در توسعه و تعالی زیر ساخت های بخش آب و فاضلاب کشور ایفای نقش نماید و با اتکا به دانش و تجربه ی نیروی انسانی خود در راستای تحقق اهدافی چون حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، باز گرداندن پساب های قابل بازیافت به چرخه ی آبی کشور و ... گام بردارد.
   با چنین رویکردی که تأمین نیاز های کیفی و کمی طیف وسیعی از مشتریان در اولویت قرار گرفته، ماموریت یا محدوده ی کاری این شرکت به شرح ذیل معین گردیده است :
• مشاوره، طراحی و نظارت خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب 
• مشاوره، طراحی و نظارت شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب 
• مشاوره، طراحی و نظارت تصفیه خانه های آب و فاضلاب 
• راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب 
• تحقیق و پژوهش در زمینه ی صنعت آب و فاضلاب با همکاری اساتید دانشگاه و صاحب نظران در این صنعت 
• آموزش نیروهای راهبر و بهره بردار در زمینه ی صنعت آب و فاضلاب 
   شرکت مشهد ساج پویا در حال حاضر با اشتغال بیش از 100 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به عنوان یک شرکت خصوصی در زمینه ی خدمات مهندسی در یک تراز پیشرو و دانش بنیان مشغول فعالیت می باشد.
   عزم و اراده ی هیئت مدیره و مدیریت ارشد شرکت نیز در طی سالیان متوالی، همواره به نوعی بوده که این مجموعه خصوصی را در جهت توسعه و تعالی رهنمون سازد.

مشهد ساج پویا
سامانه گفتگوی آنلاین با مشهد ساج پویا

عنوان باکس

متن باکس