درباره  مهندس زهرا سالارقربانی

سوبق تحصیلی:

  • کارشناس بهداشت محیط
  •  دانشجوی کارشناسی ارشد HSE

سوابق کاری:

  • هتل حلما - مدیر خانه داری
  • هتل نگین پاسارگاد - سرپرست بهداشت
  • باغ مشهد - سرپرست ایمنی و بهداشت
  • هتل قصر طلایی - نظارت و کنترل کیفیت
  • آموزشگاه بزرگمهر - مدرس بهداشت
  • مرکز بهداشت شماره 5مشهد - بازرس بهداشت
  • اداره آبفا خراسان - کارشناس آزمایشگاه
  • بیمارستان امام رضا - کار آموز بهداشت محیط

 

 

 

 تماس با  مهندس زهرا سالارقربانی

 ارسال پیام به  مهندس زهرا سالارقربانی

مهندس زهرا سالارقربانی
ارتباط با مهندس زهرا سالارقربانی

عنوان باکس

متن باکس