درباره  شرکت ایمن پردازان محیط

شرکت ایمن پردازان محیط خدمات زیر را ارائه می دهد: - مبارزه با ناقلین بیماری ها شامل: سوسری، ساس، موریانه، مورچه، و... - انجام مشاوره در خصوص بندپایان، خزندگان، جوندگان - مبارزه با جوندگان و مخازن بیماری ها - انجام پروژه های ضدعفونی و سمپاشی استخرها، مرغداری ها، اماکن انسانی و حیوانی - مبارزه با جانوران سمی و خطرناک نظیر مار، عقرب، هزارپا - مبارزه اختصاصی با موریانه ها به خصوص در موزه ها - مبارزه با حشرات مهاجم که به فرش دستباف، چرم و حیوانات تاکسی درمی شده حمله می کنند. - برگزاری دوره آموزشی کنترل ناقلین بیماری ها

 ارسال پیام به  شرکت ایمن پردازان محیط

شرکت ایمن پردازان محیط
ارتباط با شرکت ایمن پردازان محیط

عنوان باکس

متن باکس