درباره  مهندس صنم رشیدی(HSE)

خانم مهندس صنم رشیدی، کارشناس شیمی ، کارشناس ارشد HSE، مسلط در انجام مطالعات آنالیز و مدلسازی پیامد با استفاده از نرم افزار PHAST&SAFETI مسلط در انجام مطالعات ارزیابی ریسک می باشند.تسلط کافی  بر نرم افزار های ارزیابی ریسک (pha pro) داشته و آشنایی و تسلط بر نرم افزارهایی مواد شیمیایی (Cameo,wiser)دارند .

 

 

 رزومه و کاتالوگ  مهندس صنم رشیدی(HSE)

 تماس با  مهندس صنم رشیدی(HSE)

 ارسال پیام به  مهندس صنم رشیدی(HSE)

مهندس صنم رشیدی(HSE)
ارتباط با مهندس صنم رشیدی(HSE)

عنوان باکس

متن باکس