درباره  انجمن صنفی کارفرمائی HSE استان بوشهر (سازا)

فعالیت های انجمن صنفی کارفرمائی HSE استان بوشهر (سازا):

 • تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در آموزش و پژوهش 
 •  تسهیل در نظارت و بازرسی های (سلامت، ایمنی، زیست محیط، انرژی و...) صنعتی و مشاوره های فنی و اختصاصی
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن  در توانمندسازی و استاندارد سازی صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در کارآفرینی ( بانک اطلاعاتی عوامل انسانی متخصص) صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در تهیه لوازم و تجهیزات ایمنی و صنعتی در همه سطوح صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در سنجش و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در سنجش و اندازه گیری پارامترهای بهداشت حرفه ای در صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن طب کار (معاینات شغلی) 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن طبقه بندی مشاغل در صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن سطح بندی کارفرما ها و پیمانکاران صنایع
 • تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در عملیات های سموم و کنترل آفات در صنایع
 • تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق در صنایع 
 • تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته در صنایع 
 • و...

 ارسال پیام به  انجمن صنفی کارفرمائی HSE استان بوشهر (سازا)

انجمن صنفی کارفرمائی HSE استان بوشهر (سازا)
ارتباط با انجمن صنفی کارفرمائی HSE استان بوشهر (سازا)

عنوان باکس

متن باکس