درباره  انجمن صنفی کارفرمائی HSE استان بوشهر (سازا)

فعالیت های انجمن صنفی کارفرمائی HSE استان بوشهر (سازا):

 • تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در آموزش و پژوهش 
 •  تسهیل در نظارت و بازرسی های (سلامت، ایمنی، زیست محیط، انرژی و...) صنعتی و مشاوره های فنی و اختصاصی
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن  در توانمندسازی و استاندارد سازی صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در کارآفرینی ( بانک اطلاعاتی عوامل انسانی متخصص) صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در تهیه لوازم و تجهیزات ایمنی و صنعتی در همه سطوح صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در سنجش و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در سنجش و اندازه گیری پارامترهای بهداشت حرفه ای در صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن طب کار (معاینات شغلی) 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن طبقه بندی مشاغل در صنایع 
 •  تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن سطح بندی کارفرما ها و پیمانکاران صنایع
 • تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در عملیات های سموم و کنترل آفات در صنایع
 • تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق در صنایع 
 • تسهیل و مشاوره در انجام و اجرایی شدن در نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته در صنایع 
 • و...

 ارسال پیام به  انجمن صنفی کارفرمائی HSE استان بوشهر (سازا)

انجمن صنفی کارفرمائی HSE استان بوشهر (سازا)
سامانه گفتگوی آنلاین با انجمن صنفی کارفرمائی HSE استان بوشهر (سازا)

عنوان باکس

متن باکس