درباره  شهروندان آینده ساز کویر

سازمان مردم نهاد شهروندان آینده ساز کویر در زمینه اجتماعی و آموزشی در حوزه حقوق شهروندی فعالیت می نماید. این سازمان مردم نهاد پنج اصل مهم در رابطه با حقوق شهروندی را آموزش، فرهنگسازی و اطلاع رسانی می نماید که عبارتند از : - محیط زیست و فضای سبز - ترافیک - ایمنی - سلامت - آسیب های اجتماعی

 ارسال پیام به  شهروندان آینده ساز کویر