درباره  شرکت سورنا صنعت

خدمات شرکت سورنا صنعت:

  • خط تولید اکسید آهن، انواع کودهای عالی، شیمیایی و ترکیبی و کمپوست زباله
  • انواع دستگاه های صنعتی (دستگاه های معادن: اکسید آهن و اکسید های فلزی، کارخانجات : سیمان و شن و ماسه و قند، بک فیلتر، نوار نقاله و...)
  •  خط تولید شیرابه زباله، پساب های شهرک صنعتی ها، پساب های بیمارستانی
  •  تصفیه آب های کشاورزی و استخرهای ماهی به روش های شیمیایی و فیزیکی و تولید تأسیسات موتور خانه های حرارت مرکزی
  •  دستگاه های آموزشی (شبیه سازهای زلزله)
  • و...

 ارسال پیام به  شرکت سورنا صنعت

شرکت سورنا صنعت
سامانه گفتگوی آنلاین با شرکت سورنا صنعت

عنوان باکس

متن باکس