درباره  مهندس محسن سرمیلی (HSE)

آموزش و مشاوره های ایمنی و بهداشت و محیط زیست 

آموزش ایزو 45001 و 14001 و 9001 و 5S 

دارای تایید های ایمنی و کلیه دوره های ایمنی بهداشت محیط زیستی

ایمنی برق،ایمنی عمومی ،ارزیابی ریسک ،اطفا حریق ،کار با کپسول ،کار در ارتفاع و ....

 تماس با  مهندس محسن سرمیلی (HSE)

 ارسال پیام به  مهندس محسن سرمیلی (HSE)

مهندس محسن سرمیلی (HSE)
ارتباط با مهندس محسن سرمیلی (HSE)

عنوان باکس

متن باکس