درباره  شرکت مهندسی تدارکاب

شرکت مهندسی تدارکاب در زمینه های زیر فعالیت داشته و خدمات ارائه می نماید: - طراحی، ساخت و تدارک سیستم های آب آشامیدنی و صنعتی( حذف مواد معلق و کدورت و رنگ و بوی آب، حذف مواد محلول در آب، سیستم های سختی گیر) - طراحی، ساخت و تدارک سیستم های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی: تصفیه فیزیکی و شیمیایی پساب ها، تصفیه بیولوژیکی، تصفیه فاضلابهای روغنی - تهیه و تدارک تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب شامل: آشغالگیرها و آشغال خردکن ها و بلوئرهای هوا و پمپ های مستغرق فاضلابی ، تامین تزریق کننده های کلر و مواد شیمیایی، تامین لوازم آزمایشگاهی و رزین هاو مواد شیمیایی مصرفی، تامین پمپ های بزرگ انتقال آب جهت ایستگاه های پمپاژ ، آبیاری و زهکشی - مشاوره و انجام خدمات مهندسی در کلیه زمینه های سیستم های تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی - نگهداری و راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ارائه شیوه های نوین آموزش جهت نگهداری و راهبری سیستمهای مربوطه محصولات شرکت: - پکیج هی تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی - فیلترهای شنی، دو لایه و کربن فعال - سیستم های شن گیری با استفاده از سیکلون ها - سیستم های سختی گیر با استفاده از تبادل کننده رزینی و یا فرایند لایم سودا - سیستم های منعقد سازی و منعقد سازی الکتریکی - سیستم های ته نشینی با استفاده از لاملا - سیستم های چربی گیری - سیستم های شناورسازی با استفاده از هوای محلول - سیستم های اسمز معکوس - سیستم های تهیه و تزریق مواد شیمیایی - سیستم های تزریق کلر الکتروکلریناسیون

 رزومه و کاتالوگ  شرکت مهندسی تدارکاب

 ارسال پیام به  شرکت مهندسی تدارکاب