درباره  فروشگاه تجهیزشاپ

فروشگاه تجهیزشاپ در زمینه ارائه تمامی تجهیزات آزمایشگاه های آب و فاضلاب، پسماند، صنایع غذایی و مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی فعالیت می کند. این شرکت برندهای: هک HACH، جنوی Jenway، مرک سیگما کیولب Merck Sigma Quelab، سارتریوس Sartorius، کرن KERN، آتاگو Atago و ممرت Memmert را عرضه می کند.

محصولات شرکت:

 • آون
 • اسپکتروفتومتر
 • اتوکلاو
 • استریومیکروسکوپ
 • استیرر
 • انکوباتور
 • بن ماری
 • بوتیرومتر
 • پی اچ متر
 • ترازو
 • ترازو رطوبت سنج
 • جارتست
 • دوربین میکروسکوپ
 • رطوبت سنج
 • رفراکتومتر
 • سختی سنج قرص
 • شیشه آلات آزمایشگاهی
 • کدورت سنج
 • کروماتوگرافی
 • کلر سنج
 • کوره
 • کیت کلر سنج
 • مگنت استیرر
 • میکروسکوپ
 • میکسر آزمایشگاهی
 • هات پلیت
 • هدایت سنج
 • هدایت سنج گرمایی
 • هود آزمایشگاهی

 

 ارسال پیام به  فروشگاه تجهیزشاپ

فروشگاه تجهیزشاپ
ارتباط با فروشگاه تجهیزشاپ

عنوان باکس

متن باکس