درباره  مهندس کورش طلاوری

حوزه های فعالیت مهندس کورش طلاوری:

-مشاوره، تدریس و ممیزی HSE
-تشریح و آموزش قوانین و مقررات و دستورالعمل های HSE  در صنعت بیمه
-تدوین ،ویرایش و بازنگری بیمه نامه ها، دستورالعمل ها و مستندات
-بررسی رویدادها ، حوادث و سوانح مطابق قوانین و استانداردها
-حل اختلافات اداری و بیمه ای سازمان های حقیقی و حقوقی
-رفع موارد نامنطبق با ایین نامه های بیمه ای و قوانین اجرایی مطابق استانداردها

- تامین نیروی انسانی ماهر،با تجربه و فنی تخصصی
- تامین نیروی انسانی و پشتیبانی تخصصی ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE
- نیازسنجی ،اجرا و هماهنگی دوره های آموزشی فنی و تخصصی و مهارتی
- مشاوره در مستندسازی،اجرا و نظارت سیستم های مدیریت HSE ، ISO و ...
- همکاری در رفع عدم انطباق ها در سیستم های مدیریت و استانداردهای بین المللی

- آموزش راهیابی به بازار کار 
- اجرای دوره‌‌های کسب و کار
- آموزش روشهای تسخیر بازار کار 
- آشنایی با مراکز کاریابی و کارجویی
- اجرای دوره‌های مورد تقاضای کارفرمایان 
- معرفی کارجویان به کارفرمایان پس از دوره‌های مورد تقاضا
- تربیت نیروی انسانی ویژه کارفرمایان
- اجرای دوره‌های روزمه نویسی و مصاحبه‌های شغلی
- آشنایی با صنایع مرتبط با رشته‌های دانشگاهی

- آموزش و تشریح قوانین و مقررات و دستورالعمل های HSE در صنعت هتلداری و گردشگری
- استقرار،نگهداری وبازنگری سیستم های مدیریت استاندارد جهانی
- تدوین،ویرایش و بازبینی دستورالعمل و روش های اجرایی
- رفع موارد نامنطبق با آییننامه ها و ممیزی ها و استانداردهای کشوری و جهانی
- نیاز سنجی ها و اجرای آموزش های مورد نیاز در صنعت هتلداری و گردشگری هتل ها ،مراکز گردشگری و فعالیت های مرتبط

 تماس با  مهندس کورش طلاوری

 ارسال پیام به  مهندس کورش طلاوری

مهندس کورش طلاوری
ارتباط با مهندس کورش طلاوری

عنوان باکس

متن باکس