درباره  شرکت تراشکده

شرکت تراشکده در زمینه توليد ماشين‌های کشاورزی فعالیت دارد. ردیفکار پنوماتیک اولین ماشین کشاورزی است که توسط این شرکت تولید شد. محصولات شرکت: - رديفکار پنوماتيك درشت دانه‌کار - رديفکار پنوماتيك با کودکار درشت دانه‌کار - تجهیزات استقرار خودکار نوار آبیاری (تیپ) ردیفکار - کولتيواتور کودريز زمين‌گرد - و...

 ارسال پیام به  شرکت تراشکده