درباره  شرکت تاصا

شرکت تاصا با هدف  ارائه خدمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در استان بوشهر  تأسیس گردیده است. این شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و دستگاه های پیشرفته آماده خدمات رسانی به صنایع، بیمارستان ها و کارگاه های استان بوشهر جهت ایجاد محیط کار و محیط زیست سالم وایمن می باشد.

خدمات شرکت:

 • سنجش آلاینده های محیط های صنعتی و بیمارستانی
 • تست های ایمنی و صدور تأییدیه و گواهی نامه معتبر
 • مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های تهویه های صنعتی و بیمارستانی
 • مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی
 •  مشاوره تخصصی و ارزیابی ارگونومی، تهیه بانک آنتروپومتری و ...
 • تجزیه و تحلیل حوادث و ارزیابی ریسک
 • تأمین تجهیزات آتش نشانی
 • تأمین تجهیزات حفاظت فردی

   
   

 رزومه و کاتالوگ  شرکت تاصا