درباره  شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست

شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست در سال 1397 بنيانگذاری شده و با تخصص های چندگانه و با بهره مندی از تخصص و تجربيات طولانی مدت بنيانگذاران خود، با به کارگيری توانمندیهای حرفه ای و گسترده تيم کارشناسی و مدیریتی، در زمينه های متنوع مهندسی فعاليت داشته و توانایی ارائه خدمات مطالعاتی و مهندسی یكپارچه را در پروژه های نيازمند تخصص های چندگانه (Multi  Disciplines) دارد. شایان ذکر است، ارائه خدمات مهندسی در کليه زمينه های مرتبط با آب و محيط زیست همواره در فهرست پروژه های جاری مهندسين مشاور اروم زیست کاوان بوده و با استانداردهای روز و مدنظر کارفرمایان محترم انجام می شود.

حوزه های فعالیت شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست:

  • آزمایشگاه معتمد محیط زیست در بخش آب، پساب، خاک و صوت
  • آزمایشگاه آب و خاک وگیاه
  • مشاوره، طراحی و نظارت بر پروژه های تصفیه آب  و فاضلاب 
  • تولید و عرضه کیت های آزمایشگاهی سنجش مواد شیمیایی
  • طراحی و ساخت قطعات و دستگاه های ازن ژنراتور در گرماژ های خانگی و صنعتی

 رزومه و کاتالوگ  شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست

 ارسال پیام به  شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست