درباره  شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست

شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست در سال 1397 بنيانگذاری شده و با تخصص های چندگانه و با بهره مندی از تخصص و تجربيات طولانی مدت بنيانگذاران خود، با به کارگيری توانمندیهای حرفه ای و گسترده تيم کارشناسی و مدیریتی، در زمينه های متنوع مهندسی فعاليت داشته و توانایی ارائه خدمات مطالعاتی و مهندسی یكپارچه را در پروژه های نيازمند تخصص های چندگانه (Multi  Disciplines) دارد. شایان ذکر است، ارائه خدمات مهندسی در کليه زمينه های مرتبط با آب و محيط زیست همواره در فهرست پروژه های جاری مهندسين مشاور اروم زیست کاوان بوده و با استانداردهای روز و مدنظر کارفرمایان محترم انجام می شود.

حوزه های فعالیت شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست:

  • آزمایشگاه معتمد محیط زیست در بخش آب، پساب، خاک و صوت
  • آزمایشگاه آب و خاک وگیاه
  • مشاوره، طراحی و نظارت بر پروژه های تصفیه آب  و فاضلاب 
  • تولید و عرضه کیت های آزمایشگاهی سنجش مواد شیمیایی
  • طراحی و ساخت قطعات و دستگاه های ازن ژنراتور در گرماژ های خانگی و صنعتی

 ارسال پیام به  شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست

شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست
ارتباط با شرکت مهندسین مشاور اروم زیست کاوان چی چست

عنوان باکس

متن باکس