درباره  آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا ارائه دهنده دوره های ایمنی و بهداشت با گواهینامه معتبر می باشد.

دوره های آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا:

 •  آتش نشان
 • آتش نشان صنعتی
 • سرآتش نشان
 • بازرس علل حریق
 • مسئول حفاظت ایمنی
 • مسئول بهداشت کار
 • بازرسی ایمنی ساختمان
 • انجام کمک های اولیه
 • به کارگیری HSE در صنایع مقدماتی و پیشرفته
 • مسئول امحاء و دفع زباله های بیمارستانی 
 • مسئول بهداشت کار
 • ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی
 • ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده های دستی
 • رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار
 • افسر HSE

 ارسال پیام به  آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا

آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا
سامانه گفتگوی آنلاین با آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای وستا

عنوان باکس

متن باکس