مبانی ایمنی در سایت های صنعتی

مبانی ایمنی در سایت های صنعتی

وبینار آموزشی با حضور

مدرس: مهندس مسعود توسلی فر:

 • کارشناس ارشد ایمنی صنعتی، مشاور پروژه های صنعتی و عمرانی، مدرس دوره های ایمنی در صنعت نفت و پتروشیمی
 • لطفا با مشخصات کامل وارد وبینار شوید.
 • حضور برای عموم: رایگان، هزینه اعطای گواهی حضور: 50 هزارتومان
 • با عرض پوزش، این وبینار کنسل شد، زمان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

سرفصل دوره:

 • ایمنی در صنایع
 • ایمنی جرثقیل ها
 • سیستم پرمیت نویسی
 • مخاطرات داربست
 • گزارش دهی و بررسی حوادث
 • اطفاء حریق
 • ایمنی مواد شیمیایی
 • ایمنی و بهداشت شغلی
 • کنترل ترافیک
 • آشنایی با مواد خطرناک MSDS

مقدمه ای بر دوره آموزشی:

علل اصلی حوادث 90% مربوط به اعمال نا ایمن و 10% مربوط به شرایط نا ایمن می باشد. مهمترین اعمال نا ایمن در محیط کار، انجام کار بدون مجوزهاي کاري (پرمیت)، بی توجهی به نکات ایمنی و دستورالعمل هاي ایمنی (آیین نامه هاي حفاظتی)، ترك دستگاه در وضعیت خطرناك، جداکردن تجهیزات ایمنی از دستگاه، عجله هنگام کار، کار هنگام خستگی و خواب آلودگی و... می باشد. از جمله شرایط نا ایمن می توان به: لبه ها و پرتگاه هاي بدون حفاظ و علائم هشدار، وجود مواد خطرناك، وجود ابزار و دستگاه هاي معیوب، بی نظمی و ریخت و پاش در کارگاه، دستگاههاي بدون حفاظ و پوشش هاي ایمنی و... می باشد.

پرمیت یا پروانه کار یک گواهی مکتوب است که توسط فردي مسئول ارائه می شود و گواه بر این مطلب است که انجام کاري معین توسط افرادي مشخص در یک محل معین ودرطی یک
زمان معین، ایمن می باشد . ضمناً در مجوز بیان می شود که چه اقداماتی انجام شده و یا باید انجام گیرد تا به هنگام کارافراد از خطرات جلوگیري بعمل آید.

برای مشاهده دوره های ایمنی و دانلود وبینارهای رایگان آن کلیک کنید.

نظرات و پیشنهادات