تدوین طرح های توجیهی جهت توسعه مهارت های تخصصی و کسب درآمد

تدوین طرح های توجیهی جهت توسعه مهارت های تخصصی و کسب درآمد

وبینار آموزشی با حضور

خانم دکتر محدثه زحمت کش:کارشناس ارشد صنایع، دکتری تخصصی کسب وکار

  • حضور برای عموم: رایگان، هزینه اعطای گواهی حضور: 50 هزار تومان

 

مخاطبین دوره‌: 
• افرادی که تمایل دارند در حوزه‌های مشاوره ایجاد و تحلیل و توسعه کسب‌وکار به صورت پروژه‌ای فعالیت کنند. 
• دانشجویان مهندسی صنایع و مدیریت  
• افرادی که در سمت‌های مرتبط با حوزه‌های مدیریتی مشغول به فعالیت هستند و تمایل به توسعه جایگاه شغلی خود هستند. 
• متقاضیان سمت‌های شغلی مدیریتی که قصد ارتقا رزومه خود دارند. 
• افرادی که ایده دارند و درصدد برنامه‌ریزی برای آن هستند. 
• افراد / تیم‌هایی که به دنبال جذب سرمایه‌گذار یا تسهیلات برای توسعه تیم خود هستند.

نظرات و پیشنهادات