عزت نفس

عزت نفس

وبینار برگزار شده

وبینار آموزشی

باعذرخواهی، این وبینار کنسل شد، تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

مدرس: جناب آقای حامد دهقانی: کارشناس ارشد مشاوره، مدرس کارگاه های آموزشی فن بیان و مهارت

  • حضور برای عموم: رایگان، هزینه اعطای گواهی حضور: 50 هزارتومان

نظرات و پیشنهادات