درباره  شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان در زمینه طراحی و ساخت پکیج های خاص سیستم های هوا و گاز فشرده از قبیل کمپرسور اسکرو و بوسترهای گاز فعالیت می کند. همچنین این شرکت در زمینه طراحی و ساخت پکیج های کمپرسور اسکرو ضدانفجار و کمپرسور اسکرو مخصوص گازهای خورنده، سمی و خنثی بوسترهای گاز فعالیت دارد. محصولات: - کمپرسورهای هوا: کمپرسور اسکرو هوا، کمپرسورهای رفت و برگشتی هوا، کمپرسورهای سانتریفیوژ، بوستر کمپرسور - بلوئرها و وکیوم پمپ های هوا - کمپرسورهای گاز و سیستم های فرآوری گازها: کمپرسورهای اسکرو گاز، کمپرسورهای رفت و برگشتی گازهای صنعتی و فرآیندی، بلوئرهای گاز، تجهیزات جانبی سیستم های گاز فشرده - تجهیزات تولید گازهای صنعتی: ژنراتور گاز اکسیژن، ژنراتور گاز نیتروژن، ژنراتور گاز هیدروژن - درایر تبریدی - درایر جذبی - مخازن - فیلتراسیون - سیستم های تبرید و تهویه: چیلرهای تراکمی هواخنک، چیلر تراکمی آب خنک، چیلرهای جذبی