درباره  مرکز تخصصی طب کار زاگرس

آزمایشی که قبل از استخدام انجام می شود برای بررسی شرایط جسمانی فرد و بررسی هر گونه نقص و بیماری احتمالی که می تواند در وظایف فرد اختلال ایجاد نماید، صورت می گیرد. بررسی های پزشکی که بدو استخدام برای افراد مختلف انجام می شود، به صورت کلی تحت عنوان طب کار نامیده می شود.

 

وظایف متخصصین طب کار

  • مدیریت خدمات طب کار
  • معاینات سلامتی شاغلین ومتقاضیان کار (معاینات بدو استخدام)
  • تعیین تناسب شغلی شاغلین
  • تعیین شرایط بازگشت به کار شاغلین
  • تعیین ارتباط بیماری با شغل بیمار

 ارسال پیام به  مرکز تخصصی طب کار زاگرس

مرکز تخصصی طب کار زاگرس
سامانه گفتگوی آنلاین با مرکز تخصصی طب کار زاگرس

عنوان باکس

متن باکس