درباره  شرکت مهندسی ژرف کار جم

شرکت مهندسی ژرف کار جم در صنایع آب و فاضلاب، سدسازی، راه و ساختمان و نفت و گاز به فعالیت می پردازد. تصفیه خانه های آب و فاضلاب، ترمیم شبکه های فرسوده فاضلاب، عملیات لوله گذاری بدون حفره ترانشه به روش میکروتونلینگ، سیستم های تله متری، احداث تصفیه خانه های بزرگ و انتقال تکنولوژی آنها از خدمات این شرکت می باشد.

 ارسال پیام به  شرکت مهندسی ژرف کار جم