درباره  افشین صفری

تهیه طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-plan) به زبان فارسی برای تمامی صنایع و فعالیت ها

 تماس با  افشین صفری

 ارسال پیام به  افشین صفری

افشین صفری

 حوزه فعالیت

 تماس با  افشین صفری

 کلمات کلیدی