حامیان


برنامه عملیاتی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (Health , Safety and Environment Plan)

امروزه بدلیل افزایش سطح آگاهی عمومی، تعدد تصویب قوانین، استانداردها  و مقررات در سطح ملی و بین المللی و همچنین تأثیر آنها در تجارت جهانی، رعایت اصول یکپارچه و فراگیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در اجرای طرح ها و پروژه های مختلف توسعه، اهمیت روزافزونی یافته است. اکنون عملاً به اثبات رسیده است که این سه جزء، جدا از هم نبوده و از لحاظ حوزه مدیریت و عملکرد قابل تفکیک نیستند. بر مبنای تفکر سیستماتیک مدیریت برای بهبود دائمی عملکرد نظام یکپارچه HSE   باید خط مشی ها، اهداف و نهایتاً شبکه ای از فرآیندهای به هم پیوسته وجود داشته باشد. پایش و اندازه گیری مستمر عملکرد این فرایند ها، مهم ترین عامل دستیابی به اهداف استقرار  نظام HSE خواهد بود. چرا که ارزیابی و نظارت، فرآیندی مهم و حساس  برای حصول اطمینان و اجرای بهینه هر فعالیت است. در ارتباط با مدیریت HSE نیز پارامتر های ارزیابی عملکرد، روش های نظارتی، دستورالعمل ها و جنبه های متعددی وجود دارند. سه اقدام تعریف خط مشی، برنامه ریزی و ارزیابی را می توان در یک تعریف جامع بنام برنامه عملیاتی بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-Plan گنجاند.

در نمایشگاه مجازی باماHSE به کلیه شرکت ها، مؤسسات و اشخاص حقیقی فعال در زمینه تدوین برنامه عملیاتی HSE (HSE-Plan) یک پیج یا غرفه مجازی رایگان اعطا می گردد که بستری جهت تبلیغ رایگان و افزایش درآمد کسب و کارها است. به علاوه متخصصین HSE می توانند از بستر آموزش مجازی فراهم شده در نمایشگاه مجازی باماHSE، جهت برگزاری دوره های آموزشی و کسب درآمد از آموزش، استفاده نمایند.

طراحی و اجرایHSE-Plan   مستلزم توجه ویژه و بازنگری در سیستم نسبت به موارد مشروحه ی ذیل است:

 • طراحی و ساخت کلیه ی تأسیسات جدید سیستم
 • طراحی تغییرت لازم در تأسیسات موجود سیستم
 • طرح ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور مرتفع کردن مخاطرات منجر به بروز حوادث
 • طرح ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور مرتفع کردن مخاطرات منجر به آسیب های فردی، بیماری های شغلی و یا انتشار آلاینده ها در محیط
 • ضمانت بخشی به امنیت سیستم برای کلیه ی فعالیت های جاری و آتی مورد نظر
 • تضمین صلاحیت و تجربه ی کارکنان و پیمانکاران سیستم در امور محوله و انجام کارها بطور ایمن و فاقد ریسک زیست محیطی
 • در نظر گرفتن آموزش های HSE-Plan برای کلیه کارکنان و پیمانکاران سیستم
 • تبیین مطالعات ضروری برای شناسایی مخاطرات سیستم و ارزیابی پیامد های ذیربط بر روی تأسیسات و یا فرآیند ها
 • تدوین برنامه های نظارت بر نحوه ی انتشار مواد به محیط زیست در مقایسه با استاندارد ها و ضوابط قانونی
 • تدوین برنامه های تضمین کننده ی نظارت بر مواجه ی کارکنان با عوامل بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی محیط کار
 • اولویت بخشی به روش های کنترل مهندسی و تمهیدات جایگزین به منظور حفاظت کارکنان در مواجه با عوامل زیان آور محیط کار
 • تبیین روش های بررسی، تشخیص، ارزیابی و گزارش دهی مخاطرات و رویداد ها
 • تبیین برنامه های واکنش اضطراری و عملیات مقابله ای کارکنان در شرایط بروز حوادث و رویداد ها
 • تبیین روش های ممیزی، پایش(نظارت پیوسته) برکلیه عملیات ها، فرایند ها و فعالیت های سیستم
 • تبیین مسئولیت های کلی هیئت مدیره، مدیران، سرپرستان و کلیه ی کارکنان سیستم در رابطه با HSE-Plan
 • سازماندهی و تفکیک وظایف و تعیین مسئولیت های کلیه افراد سیستم در سطوح مختلف در ارتباط با HSE-Plan

پس از انجام کلیه اقدامات فوق، می توان نتیجه را در یک سند بنام  سند HSE-Plan پیاده کرد. اجزای این سند به شرح زیر می باشد :

 • هدف: در این مرحله باید مشخص کرد که هدف نهایی یا شرایطی که با اجرای HSE-Plan بدست خواهد آمد، چیست.
 • دامنه کاربرد: تمامی فرایند ها و افراد و شرایط کاری مرتبط با HSE-Plan می باست مشخص شوند.
 • تعاریف: کلیه واژگانی که می توانند تعیین کننده باشند، باید در این مرحله تعریف و معنی شوند. واژگانی مانند خطر، شناسایی خطر، ایمنی، کارگر، بهداشت، محیط زیست، صلاحیت، اقدام اصلاحی، آلودگی هوا، عدم انطباق و اقدام پیشگیرانه از ضروریات هر HSE-Plan می باشد.
 • شناسنامه HSE-Planیا مشخصات شرکت: ریز اطلاعات مربوط به شرکت و مدیر شرکت از قبیل نام شرکت، سال تأسیس، شماره و محل ثبت، آدرس و شماره تماس شرکت، اسامی هیئت مدیره، نام رئیس هیئت مدیره و سرمایه شرکت می بایست در این بخش از HSE-Plan ثبت شود. در ادامه می باست اسامی تمامی افرادی که با HSE-Plan همکاری دارند به همراه عنوان شغلی و وظایف مربوطه ذکر شود.
 • وظایف و چشم انداز ها: در این بخش اقدامات، خدمات و محصولاتی که در حال حاضر توسط شرکت ارائه می شوند به همراه شرایط مطلوبی که انتظار می رود در آینده ایجاد شوند، ذکر می شود.
 • خط مشی ایمنی و بهداشت و محیط زیست: در این بخش تمامی اهداف کلان مربوط به HSE که سازمان خود را متعهد به پیاده سازی آن می دانند، ثبت می شوند. این اهداف می توانند به شرح ذیل باشند:
 • آموزش افراد برای بکارگیری دستورالعمل ها و روش های ایمنی و بهداشتی کار
 • ترویج و ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای با استفاده از آموزش
 • افزایش سطح ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار
 • تشویق افراد به مشارکت و حضور فعال در امور مربوط به HSE-Plan
 • شناسایی و ارزیابی سازمان: تمامی اطلاعات مربوط به سازمان مانند: مواد اولیه، مواد میانی، محصول نهایی، ضایعات، زباله و فاضلاب، فرایندها، ماشین آلات، فضا و ابعاد سازمان، تعداد کارکنان و ... می بایست استخراج شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • الزامات قانونی مرتبط با HSE-Plan: HSE-Plan با دو دسته از قوانین سر و کار دارد:
 • قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت: اداره کار و مراکز بهداشت مسئول پایش شرکت ها در راستای اجرای دقیق این قوانین هستند. قوانین مربوط به این بخش به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت کارکنان و همچنین حفظ سرمایه افراد تدوین شده اند.
 • قوانین مرتبط با محیط زیست: سازمان محیط زیست مسئولیت تدوین و پیگیری اجرای قوانین مربوط به محیط زیست را به عهده دارد. قوانین و الزامات مربوط به محیط زیست عمدتاً مربوط به آب، زباله، آلودگی هوا و فاضلاب می باشد.
 • تهدید ها و مواقع اضطراری و فرصت های سازمان در موضوع HSE
 • دستورالعمل های HSE-Plan: در دستورالعمل های HSE-Plan می باست اقدام اقتضایی به همراه ریز اطلاعات مربوطه، افراد مسئول، افراد مجری، نحوه انجام کار، تاریخ شروع و فرصت اتمام کار ذکر شود.
 • ممیزی و بازدید ها: از جمله مهم ترین بخش های هر HSE-Plan، ممیزی و بازدید می باشد. بازدید ها بصورت دوره ای، در ارتباط با موضوعات مختلف و توسط افراد مختلف انجام می شوند ولی هدف نهایی تمام بازدید ها بهبود مستمر سازمان می باشد.
 • تعهد مدیریت سازمان برای اجرای HSE-Plan

با عنایت به رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکت آتی سلامت محیط و کار پویا (باماHSE) در ارتقای سواد و فرهنگ ایمنی و HSE و توانمندسازی دانشجویان رشته های مرتبط با HSE، در نمایشگاه مجازی باماHSE مجموعه ای از خدمات رایگان نظیر اعطای غرفه مجازی رایگان جهت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات کسب و کارها و اشخاص فعال در حوزه HSE و برگزاری دوره های آموزشی ارائه می گردد. متخصصین و کسب و کارهای ایمنی و HSE می توانند از بستر باماHSE جهت افزایش درآمد خود استفاده نمایند. دانشجویان عزیز می توانند با رویکرد طرح کاد پلاس در 5 گام مجزا آشنا شده و با بهره مندی از خدمات مشاوره ای و دوره های آموزشی و آشنا شدن با کسب و کارهای ایمنی و HSE و به ویژه فعالیت در محیط کار واقعی با حمایت والدین خود، توانمندی و مهارت خویش را افزایش و آینده شغلی بهتری را برای خود بسازند.

 

تدوین: ابوالفضل زارع کمالی

مشاهده بیشتر