درباره  شرکت آترا صنعت آریا (آصا)

شرکت آترا صنعت آریا ( آصا )

  1. دارای تأییدیه صلاحیت از سازمان آتش نشانی تهران
  2. دارای تأییدیه صلاحیت از اتحادیه ایمنی و آتش نشانی تهران
  3. مشاوره، طراحی، تأمین، اجراء سیستم اعلام حریق
  4. مشاوره، طراحی، تأمین، اجراء سیستم تهویه، اگزاست فن
  5. مشاوره، طراحی، تأمین، اجراء سیستم اطفا حریق
  6. سرویس، نگهداری، بروزرسانی سیستم اعلام واطفا حریق
  7. اخذ تأییدیه طراحی واجراء سیستم اعلام واطفا حریق از سازمان آتش نشانی تهران
  8. مشاوره، طراحی، تامین، اجرا سیستم هوشمند سازی ساختمان
  9. مشاوره، طراحی، تامین، اجرا سیستم صاعقه گیر و ارتینگ
  10. مشاوره، طراحی، تامین، اجرا تاسیسات الکتریکی ومکانیکی ساختمان خلیلی 

 

 ارسال پیام به  شرکت آترا صنعت آریا (آصا)

ارتباط با شرکت آترا صنعت آریا (آصا)

عنوان باکس

متن باکس