درباره  مهندس امیر میدانی(آتش نشان)

مدرس و مربی دوره های آتش نشانی

مشاور در زمینه ایمنی و آتش نشانی

برای مشاهده فیلم دوره های آموزشی آنلاین برگزار شده توسط مهندس امیر میدانی در سامانه HSE باما، روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 ارسال پیام به  مهندس امیر میدانی(آتش نشان)

مهندس امیر میدانی(آتش نشان)
ارتباط با مهندس امیر میدانی(آتش نشان)

عنوان باکس

متن باکس