درباره  دکتر مهدی پروینی (ایمنی و ارزیابی ریسک)

درباره دکتر پروینی:

دکتر مهدی پروینی عضو هیأت علمی دانشگاه با مرتبه دانشیاری با بیش از 10 سال سابقه تدریس، پژوهش و تولید محتوا در زمینه ایمنی فرایندی و ارزیابی ریسک است. تخصص اصلی ایشان در تولید بسته های آموزشی نرم افزارهای ایمنی است.

درباره تیم آموزشی دکتر پروینی:

تیم آموزشی پروینی سعی دارد امکان یادگیری آسان نرم افزارها و استانداردهای ایمنی در خانه را ایجاد کند.

 ارسال پیام به  دکتر مهدی پروینی (ایمنی و ارزیابی ریسک)

دکتر مهدی پروینی (ایمنی و ارزیابی ریسک)
ارتباط با دکتر مهدی پروینی (ایمنی و ارزیابی ریسک)

عنوان باکس

متن باکس