درباره  دکتر ابوالفضل صلواتی زاده

دکترای مدیریت کسب و کار، مشاور و مدرس دوره های تخصصی کارآفرینی و مدیریت در کشورهای امارات و ایران، مدرس و عضو کمیته علمی المپیاد کار آفرینی

برای مشاهده فیلم دوره های آموزشی آنلاین برگزار شده توسط دکتر ابوالفضل صلواتی زاده لینک های زیر را کلیک کنید:

 تماس با  دکتر ابوالفضل صلواتی زاده

 ارسال پیام به  دکتر ابوالفضل صلواتی زاده

دکتر ابوالفضل صلواتی زاده

 تماس با  دکتر ابوالفضل صلواتی زاده

 کلمات کلیدی

دکتر ابوالفضل صلواتی زاده
ارتباط با دکتر ابوالفضل صلواتی زاده

عنوان باکس

متن باکس