درباره  شرکت راه بران آب سرزمین

 خدمات فنی و مهندسی در کلیه امور، طراحی و محاسبات، ساخت و اجرا، انجام فعالیت های پیمانکاری در کلیه رشته ها از قبیل آب، کشاورزی، تعمیر و نگهداری، ساختمان، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرمت آثار باستانی، محوطه سازی و بهسازی، تاسیسات شهری آب و فاضلاب، اجرای کانال های آبرسانی روباز و بتنی، خاکبرداری و تسطیح اراضی، ارائه خدمات نقشه برداری و ... .

 ارسال پیام به  شرکت راه بران آب سرزمین

شرکت راه بران آب سرزمین
ارتباط با شرکت راه بران آب سرزمین

عنوان باکس

متن باکس